Model 30 Solid Door Upright

Χωρητικότητα: 90 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2" H x 36" W 30'' D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 46''
Συμπιεστής: 1/4 HP, 115V

Model 40 Solid Door Upright

Χωρητικότητα: 120 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 50-1/2'' W x 30'' D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 46''
Συμπιεστής: 1/4 HP, 115V

Model 40 Solid Door Slant

Χωρητικότητα: 120 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 68-1/2'' H x 50-1/2'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 27''
Συμπιεστής: 1/4 HP, 115V

Model 60 Solid Door Slant

Χωρητικότητα: 180 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 68-1/2'' H x 73'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 27''
Συμπιεστής: 1/3 HP, 115V

Model 75 Solid Door Slant

Χωρητικότητα: 275 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 68-1/2'' H x 94''W x 35-1/2''D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 27''
Συμπιεστής: 1/2 HP, 115V

Model 65 Solid Door Upright

Χωρητικότητα: 195 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 64'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 46''
Συμπιεστής: 1/3 HP, 115V

Model 60 Solid Door Upright

Χωρητικότητα: 180 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 73'' W x 30'' D
Μέγεθος Πορτών: 2 27'' x 46''
Συμπιεστής: 1/3 HP, 115V

Model 75 Solid Door Upright

Χωρητικότητα: 300 σακούλες των 3kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 73''W x 35-1/2''D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 46''
Συμπιεστής: 1/2 HP, 115V

Model 85 Solid Door Upright

Χωρητικότητα: 255 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 84'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 2-27'' x 46''
Συμπιεστής: 1/2 HP, 115V

Model 100 Solid Door Upright

Χωρητικότητα: 300 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 94'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 27'' x 46''
Συμπιεστής: 1/2 HP, 115V

Model 65 Glass Door

Χωρητικότητα: 195 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 64'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 28'' x 47''
Συμπιεστής: 1/3 HP, 115V

Model 30 Glass Door

Χωρητικότητα: 90 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 36'' W x 30'' D
Μέγεθος Πορτών: 28'' x 47''
Συμπιεστής: 1/4 HP, 115V

Model 40 Glass Door

Χωρητικότητα: 120 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 50-1/2'' W x 30'' D
Μέγεθος Πορτών: 28'' x 47''
Συμπιεστής: 1/3 HP, 115V

Model 60 Glass Door

Χωρητικότητα: 180 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 73'' W x 30'' D
Μέγεθος Πορτών: 2 28'' x 47''
Συμπιεστής: 1/2 HP, 115V

Model 75 Glass Door

Χωρητικότητα: 215 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 73'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 2 28'' x 47''
Συμπιεστής: 1/2 HP, 115V

Model 85 Glass Door

Χωρητικότητα: 255 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 84'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 2 28'' x 47''
Συμπιεστής: 1/2 HP, 115V

Model 100 Glass Door

Χωρητικότητα: 300 σακούλες των 3.5kg
Διαστάσεις: 76-1/2'' H x 94'' W x 35-1/2'' D
Μέγεθος Πορτών: 2 28'' x 47''
Συμπιεστής:1/2 HP, 115V